Växjö reningsverk
bygger ut med ny pelletseldad ångpanna och ny skorsten med höjden 17 m.
I bakgrunden ses även en skorsten från oss från 2011.
 
Volvo - Göteborg
Avgasskorsten till motorprovning.
Linstagad rostfri skorsten med höjden 15 m och diametern ø 250 mm.
I bakgrunden syns även tidigare leveranser från oss.
 
 
 
 

Växjö, Hishult, Volvo

2014-02-27:
 
Hishult Skola - Hishult
Ibland kan man passa på att använda skorstenen som reklam/info plats.