image image image

Modulskorsten

Modulskorstenar kan vara ett konkurranskraftigt och arkitektoniskt tilltalande alternativ om det finns möjlighet för stagning.
Modulskorstenar kräver stagning och kan monteras utvändigt efter fasad eller invändigt upp genom tak.
 
Modulskorstenar kräver nomalt inget fundament utan kan ofta hängas direkt på fasad utan förstärkning.
Normalt brukar man kunna montera skorstenen c:a 2,5 m över översta stag. Skall skorstenen sticka upp högre kan man komplettera med vajerstag (normalt 3 st) eller fasta stag (normalt 2 st).
 
Våra modulskorstenar tillverkas i dimensioner fråm ø 100 mm till ø 1000 mm.
 
Skorstenarna kan fås utan isolering samt med 25 alternativt 50 mm isolering.
 
Modulerna finns i längderna 250 , 500 samt 1000 mm längder.
 
Modulernas innerrör är i syrafast stål och yttermanteln normalt i blank rostfritt stål.
Givetvis kan yttermanteln fås lackad i de flesta kulörer för att passa mot fasadplåt eller liknande om så önskas.
 
Vi har även modulskorstenar med keramiska innerrör för aggresiva rökgaser
 
Till modulprogramet finns en mängd detaljer såsom böjar i 15 , 30 , 45 eller 90 grader, t-rör, sotluckor, upphängninsanordningar, stag, regnhuvar m.m.
 
Modulerna sammanfogas genom att både inner- och yttermantel går i varandra och sedan låses med ett låsband och eventuell tätmassa.
 
 
image