image
Pulversvetsning av skorstensmantel
image
Valsning och svetsning av mantelsvep ø 2000 mm
image
Svetsning av rökrör
image
image image image image
   Momentdragare för grundskruvar

Tillverkning och montering av skorstenar

Montering av skorstenar.
 
Vi åtar oss hela montagekedjan från vår verkstad till fullt monterad skorsten inkl transport och kranar.
Vi ordnar med alla eventuella tillstånd och riskanalys som kan behövas för transport och lyft.
 
Alla skorstenar momentdras med kallibrerad momentdragare (elektrisk) och montageprotokoll upprättas enligt gällande regelverk.
Det är även viktigt att rostskydd och riktigt utförd tätning runt grundskruvar och mellan fläns och betongytan utförs korrekt.
En skorsten skall stå säkert i många år och det är därför viktigt att allt går rätt till.
Vår mångåriga erfarenhet gör att ni tryggt kan överlämna montaget till oss.
 
 
Tillverkning av skorstenar
 
Vi tillverkar våra industriskorstenar i egen fabrik lokaliserad i Tibro (2,5 m utanför Skövde).
I fabriken som är 54 m lång har vi inga problem att tillverka skorstenar upp till 35 m i ett stycke. 
Storleksmässigt kan vi valsa skorstenar med diameter upp till 2,5 - 3 m.

Dimensionering sker med uppdaterat datorprogram enligt BSK 07.
Tillverkning sker enligt gällande svenska normer och regler (BSK 07)
Vi innehar svetslicenser enligt EN-287.
 
Vår maskinpark omfattar bl.a 3 st stora rundvalsar med bredderna 2,0 , 2,5 och 3 m, Gradsax med kapacitet 3 m x 16 mm, pulversvetsanläggning på räls, stor radialborrmaskin, skärmaskin, stort antal rullbockar med kapacitet upp till 20-ton styck samt ett antal vattenkylda svetsar för mig/mag-svetsning.
 
Av arkitektoniska skäl önskas ibland en något annorlunda utförd konstruktion.
Det kan gälla utformning, färgsättning eller beklädnad.
Vi har tillverkat en mängd olika typer av skorstenar genom åren. Hör gärna av Er redan på projekteringsstadiet och hör våra synpunkter.