Stormskadad skorsten

2014-02-24
PolyPeptide AB i Limhamn drabbades av ett skorstenshaveri i en av stormarna i slutet förra året.
Skorstenen som var 17,5 m hög och med diametern ø 1250 mm blåste av strax över mitten. Skadorna blev som tur var ganska begränsade och ingen person kom till skada.
Skorstenen som var från 80-talet och tillverkad av en lokal entreprenör hade korroderat kraftigt i ett parti invändigt mitt på skorstenen som inte kunde ses utifrån.
Tyvärr är detta något som säkert kom öka framöver, det står en mängd gamla skorstenar runt om i landet från 60-,70- och 80 talet som kontrolleras dåligt och många har en övertro på cor-tenets rostmotstånd.
Vi tackar för förtroendet att tillverka en ny skorsten.
 
Överdel gamla skorstenen som blåste av.
 
Gamla underdelen lyfts bort
 
 
 
Ny skorsten H=17,5 m , D = ø 1250 mm
 
 
 
Ny skorsten lyfts på plats
 
Befintligt bultgrupp och fundament kunde användas.