Specialuppdrag i Stenungsund

 
 
Kemiföretaget Ineos i Stenungsund hade vissa problem med några skorstenar.
 
 
Vi kompletterade stagningar på ett invändigt platsrör i en 50 m hög stålskorsten utifrån under drift. Detta gjorde att vi fick använda lite annorlunda arbetskläder.
 
 
Ett annat jobb bestod i att åka ner 35 m i en 45 m hög stålskorsten och laga det invändiga rökröret som var ø 1100 mm.
Vi svetsade bland annat in ett 500 mm högt svep runt hela det innvändiga röret.
Vår godkända specialkorg för detta ändamål kom till pass igen.