image
Murad kanal före glidgjutning
image
Murad kanal efter glidgjutning
image

Skorstensrenovering &
ombyggnad av skorsten

Tidens tand tär även på en murad skorsten.
Om man tittar ner i rökkanalen kan man ofta se att murfogarna mellan stenarna är urgröpta/söndervittrade. Har problemet pågått en längre tid syns även ofta missfärgningar eller kalkavlagringar på utsidan skorstenen.
Detta är tydliga tecken på att en skorstensrenovering bör göras. Görs ingenting slutar det med att tegelstenarna ligger lösa och en skorstensrenovering kan bli riktigt besvärlig och kostsam.
Det finns två typer av skorstensrenovering när det gäller en murad skorstenskanal - Insatsrör eller sk. "slamning" (glidgjutning).
 
Vilken metod som passar bäst beror på vilken eldstad som är kopplad till kanalen samt kanalens dimension och höjd.
 
Insatsrör innebär att ett rostfritt syrafast böjbart rör (runt eller ovalt) monteras i hela kanalens längd. Röret monteras normalt uppifrån och ner. Vid eldstaden tages ett arbetshål på c:a 25 cm höjd där en sk. inmurningsstos inmuras.
Utrymmet mellan rör och murstock fylles med ett isoleringsmatrial i flingform (vermikulit). Upptill avlsutas röret med ett toppfoder.
 
Sla mning eller glidgjutning innebär att kanalens väggar invändigt belägges med ett keramiskt specialbruk anpassat för detta ändamål.
Dena metod innebär att man i storts sett kan behålla den ursprunliga kanalarean.
Även här görs normalt ett arbetshål på c.a 25 cm höjd vid eldstaden.
En vinsch monteras på skorstenstoppen och kanalen rengöres och sotas noggrant.
Därefter drages ett formbart specialverktyg upp genom kanalen samtidigt som bruket hälles på uppifrån.
Detta sker upprepade gånger tills önskvärt resultat erhålles.
 
Vi står gärna till tjänst med rekommendation vilken typ av skorstensrenovering som passar er bäst.
Vid intresse erbjuder vi kostnadsfria besök på plats.