Reparation av skorstenar

Vår mångåriga erfarenhet samt egna tillverkning av skorstenar gör att vi har stor kompetens när det gäller att reparera och underhålla skorstenar.

Av erfarenhet vet vi var en skorstens svaga och känsliga punkter är samt hur dessa eventuella skador skall repareras.

Vår egna tillverkning gör att vi kan tillverka alla delar själva.

Vi har godkänd specialkorg för att kunna åka ner i rökrör och göra reparationer.

Ett vanligt jobb är ofta byte av korrosionsskadad skorstenstopp samt byte av invändiga rökrör i skorstenar. 

Exempel: Svetsning av rostfritt foderrör mot svart rökrör i 30 m hög skorsten i Kil

 

Exempel: 45 m hög stålskorsten Stenungsund

På väg ner i rökröret - skadan på röret är 35 m ner från toppen.

Reparation av skada på rökrör 35 m under toppen.