image

Policy

Våra policys avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö kan ni läsa om i länkar  här till vänster.
 
Vi är certifierade enligt EN 1090-1 och har därmed rätt att CE-märka våra skorstenskonstruktioner 
 
Vi är kvalificerad leverantör enligt Sellihca´s kvalificeringssytem (ID - 111469)
 
Vi har certifiering enligt SSG (Standard Solutions Group)
 
Vi har certifierad personal enligt SERO (Skorstens Entreprenörernas Riks Organisation)
 
Vår personal innehar behörighetskort ID06