Landvetter Flygplats

Landvetter flygplats (Swedavia) har utökat sin fjärrvärmecentral med 3 x 3 MW pelletseldade pannor.

Vi fick förtroendet att leverera ny skorsten samt komplett rökgassystem.

Den nya skorstenen är 25 m hög och med en diameter på ø 1750 mm och innehåller 3 st rökrör ø 400 mm utförda av cor-tenstål samt plats för framtida rör.

I och med denna levererans är alla 3 skorstenar på flygplatsen levererade av oss.

Ny skorsten med höjden 25 m

Nedan panncentralens 3 skorstenar som alla levererats av oss.

Nedan några bilder från rökgas-systemet som vi levererat och monterat.