image

Kvalitetspolicy

Kvalitetsarbetet skall leda fram till att alla våra produkter och tjänster uppfyller kunders krav och förväntningar.
 
Måttot skall alltid vara att göra rätt från början varför en ordentlig genomgång innan arbetet påbörjas utföres för att klargöra krav och önskemål.
 
Vi skall sörja för en ständig förbättring och skall på bästa tillämpliga sätt efterleva lagar, förordningar och övriga krav.
 
Dimensionering och tillverkning sker i enlighet med EN-1090 och vi innehar svetslicenser enligt  EN-287.
 
Vi är kvalificerad leverantör enligt Sellihca´s kvalificeringssytem (Sellihca Id - 111469)
 
Vi är certifierade hos SERO - Skorstens Entreprenörernas Riks Organisation
 
Våra montörer har ID06  och SSG - legitimation