Skorsten H=25 m , Diameter ø 1600 mm med 3 st rökrör i corten-stål.

 
 
 

Jämjö - Karlskrona - Rökgassystem

Affärsverken Karlskrona har byggt en ny fjärrvärmecentral (pelletseldad) i Jämjö c:a 2 mil utanför Karlskrona.
Panncentralen innehåller 2 st pelletseldade pannor samt 1 st reservpanna för olja.
Vi har levererat och monterat ny skorsten H=25 m samt komplett rökgassystem mellan pannor-multicykloner-slangfilter-rökgasfläktar och skorsten.
I vårt åtagande ingick också att montera askskruvar.