"Flygande tunnan" i Kil

2013-08-09

Kils Energi hade problem med att rökröret i deras 30 m höga skorsten var kraftigt korrosionsskadat i topp och botten.

Efter att det konstaterats att skadorna enbart var i topp och botten var frågan om det var möjligt att reparera enbart dessa delar och därmed slippa byta hela röret.

 Vi beslöt oss för att fodra hela röret i botten och 1,5 m upp samt bygga ett helt nytt påstick i rostfritt stål.

I toppen gjordes samma sak, ett rostfritt rör med ny topphatt med längden 1,5 m monterades ner i befintligt rör.

En del av svårigheten bestod i att montera ett rör med sådan passform att det skulle kunna vara svetsbart för att få helt gastätt.

I botten av skorstenen var det inga större problem men för arbetet vid skorstenstoppen fick vi ta fram vår specialdesignade korg "flygande tunnan" för att kunna åka ner i röret och svetsa på plats.

Arbetet gick bra och blev betydligt billigare än att byta hela r öret - se bilder nedan.

Befintlig sönderrostad topp innan reparation.

 

Vår specialdesignade korg " flygande tunnan" kom väl till pass

 

  Skall man sänkas ner i ett rökrör i en 30 m hög skorsten får man inte lida av höjd- eller cellskräck.  

 Svetsning 1,5 m ner i skorsten mellan befintligt rör och nytt rostfritt foderrör.

Ny rostfri skorstentopp efter reparation

 Ny rostfri anslutning i botten skorsten efter reparation.