CE-märkning av skorstenar

 2014-08-27.

Vi är mycket stolta att som första svenska tillverkare av fristående stålskorstenar vara certifierade
enligt EN 1090 och därmed ha rätt att CE-märka våra skorstenskonstruktioner.
Detta är från och med 1 Juli i år ett krav.