image image

Besiktning, kontroll av skorstenar

 
Enligt i Sverige gällande Eurokoder skall en fristående stålskorsten kontrolleras av en specialist med max 2 års intervall. 
Även enligt PBL (plan och bygglagen) ansvarar fastighetsägaren för underhållet av skorstenen (byggnaden).Fastighetsägaren ansvarar för att skorstenen(byggnaden) underhålls så inte bärförmågan äventyras och utgör någon fara. (Enligt eurokoden räknas en skorsten utan stagning högre än 4 m som fristående)
En kontroll av sotaren kan normalt inte anses vara utförd av en specialist då denne normalt saknar kunskap om den bärande mantelns uppbyggnad, var eventuella utmattningssymptom brukar visa sig, felaktiga svetsars påverkan på konstruktionen, vindavlösande spiralens funktion m.m. 
 
Vi utför underhållsbesiktning och kontroll på fristående stålskorstenar. 
- Vid en kontroll gör vi en ockulär granskning av skorstenen inklusive lejdare där så är möjligt.
- Mäter och kontrollerar plåttjocklekar på skorstensmanteln på känsliga ställen.
- Mäter och kontrollerar plåttjocklekar på konstruktionsdetaljer. 
- Omfattande fotodokumentation.
- Vi kan vid behov filma invändiga rökkanaler. 
- Vi kan även åka ner i skorstenar/rökrör med vår specialbyggda korg. (Denna korg kan även användas vid eventuella invändiga reparationer) 
- Vid behov kan vid behov utföra en konstruktionsberäkning på skorstenen.  
 
Efter utförd kontroll erhålles ett protokoll med fotodokumentation samt eventuella åtgärdsförslag. 
Hör gärna av Er så lämnar vi ett kostnadsförslag på enstaka besiktning eller besiktnings / serviceavtal. 
 
Många skorstenar har stått i många år utan någon som helst underhåll eller översyn.
Framförallt äldre skorstenar är ofta felkonstruerade med bl.a felaktigt utförda toppar.
En skada på skorstenstoppen som gör att vatten tränger in kan snabbt orsaka allvarliga korrosionskador invändigt i skorstenen.
Har skorstenen ingen inspektionslucka eller dörr kan det vara svårt att upptäcka.
Även ändrade driftförhållanden såsom byte av bränlse eller att  skorstenen står oanvänd kan orsaka skador.
Det finns även en viss övertro på cortenstålets korrosionsmotstånd. 
Vår erfarenhet genom åren är att många ägare till skorstenar som behövt lägga stora pengar på reperationer av skorstenar eller i värsta fall varit tvungna att riva skorstenen hade kommit betydligt billigare undan med denna typ av kontroll med jämna intervaller.
 
 
På väg mot toppen på 30 m hög skorsten
 
På väg att sänkas ner i 30 m hög skorsten.
 
 
På väg ner i korgen i 45 m hög skorsten