image

Arbetsmiljöpolicy

Målsättningen skall självklart vara att ingen skall komma till skada på våra arbetsplatser.
 
Krav i lagar ochh förordningar skall vara vår lägsta målsättning
 
Alla skall samarbete för en säker och hälsosam arbetsmiljö
 
Alla anställda skall informeras och arbeta med säkerheten samt följa regler och instruktioner.